Musím platit její exekuční dluhy a ovšem z něčeho žít. Na každý smír reaguje agresivně. Je nějaká možnost jít třeba s dětmi na zmrzlinu nebo něco milého pro ně udělat, aby se netrápily? Žena je bije, kouří tři krabičky cigaret denně, děti to musí dýchat. Jsem muž a dočetl jsem se, že moc nadějí nemám, ale ty děti by měly mít.

Josef B., Týn nad Vltavou

Ano, děti by měly mít možnost dobrého výchovného prostředí, jakož i zachování obou rodičů. Podle toho, co píšete, nebude ani u jednoho z vás výchovné prostředí ideální, u vás však zřejmě nebude horší, než u vaší ženy.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nedávno řekl: "Stále přetrvává v té soudní judikatuře taková pověra, že tím vhodnějším a lepším pro výchovu, zejména dětí útlého věku, je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jenom kvůli pohlaví, preferovat."

Trvejte proto na tom, že děti mají nárok na oba rodiče, a chtějte pro své děti nejlépe střídavou, případně i svou výlučnou péči. Samozřejmě musíte zvážit své možnosti i z hlediska zdravotního stavu. Pokud byste péči o děti z tohoto důvodu nezvládal, bylo by lepší stanovit pouze dostatečný styk s nimi.

Požádejte soud formou návrhu o to řešení, které považujete za nejvhodnější pro děti, a pečlivě jej odůvodněte. Můžete se obrátit i na úřednice příslušného odboru péče o děti (OSPOD) a požádat je o pomoc. Pokud by u nich přetrvávaly shora uvedené pověry a preferovaly by bezdůvodně matku, nenechte se tím odradit a návrh k soudu podejte i bez jejich pomoci.

Můžete požádat soud i o vydání předběžného opatření. Tím se do doby konečného rozhodnutí prozatímně upraví, jak bude který rodič děti vychovávat, případně se s nimi stýkat. I v tomto případě, pokud vám to zdravotní stav dovolí, trvejte na právu dětí na oba rodiče.

Držím vám i vašim dětem palce.

Aleš Hodina, www.stridavka.cz