Na Lucce se projevují některé naprosto hrozné zlozvyky, protože aby byla "spokojená," je jí matkou všechno dovoleno, ve všem se jí ustupuje atd. S přítelem víme, že to je dítěti naprosto neprospěšné a chceme se snažit o omezování těchto zlozvyků. Ovšem přítel se zase bojí, že si potom bude Lucka stěžovat, že někde řekne, že jsme na ni zlí a že díky tomu to bude u soudu ještě horší. Jak se v této situaci chovat? Máme požadovat u soudu znalecký posudek? A.H.

Odpověď odborníka: Toto je ukázkový příklad tzv. opičí lásky. Rodič (nemusí to být vždy matka) si dítě „kupuje“ nejrůznějšími úlevami a snaží se ho tak připoutat k sobě. Nedbá přitom na to, jestli to dítěti prospívá, zda je dobře vychované apod. Je to chování přízemní, které nedohlédne do budoucnosti. Nehledí totiž nejen na zájem dítěte, ale ani na svůj vlastní. Možná, že si takto dítě dočasně získá. Ale zanedlouho bude prvním, kdo bude výstřelky takto „vychovaného“ dítěte odnášet.

Je dobře, že se nechcete nechat strhnout k podobnému jednání. Váš přítel se možná snaží vyjít vstříc všem, to ale v tomto případě nejde. Pokud se druhý rodič chová takto nezodpovědně, je potřeba mít na paměti především zájem dítěte. To si někdy více uvědomují ti, kdo nemají bližší vztah k druhému rodiči. Možná i proto píšete tento dotaz vy a ne váš přítel.

Rozhodně se proto snažte Lucku dobře vychovávat, ne ji „uplácet“. Ke stejnému ať váš přítel písemně vyzve i její matku. Na situaci upozorněte soud i příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Upozorněte je raději předem i na to, že Lucka může mít kvůli přísnější výchově vůči vám výhrady, ale že tak činíte v jejím zájmu a matka by měla činit totéž. Pokud nedojde z její strany k brzké nápravě, mohl by váš přítel požádat z tohoto důvodu dokonce o svěření Lucky do své výlučné péče.

U soudu vám doporučuji se příliš neupínat ke znaleckému posudku. Důvodem je ne vždy zodpovědný přístup některých znalců, i když se jedná o osudy dětí a jejich rodičů. Zatím jen málo znalců bylo postiženo za nepravdivý nebo hrubě zkreslený posudek (§ 346 trestního zákoníku). Možná i proto někteří znalci nepostupují objektivně a snaží se spíše vyjít vstříc představám soudkyně, která jim zadává práci. Někdy jsou také sami zaujatí proti střídavé péči nebo péči otce.

Argumentujte proto zejména právem dítěte na oba rodiče, daným mimo jiné Úmluvou o právech dítěte (čl. 7, 9 a 18). Z naší judikatury pak nálezem Ústavního soudu III.ÚS 1206/09, podle něhož nesouhlas matky není důvodem pro zamítnutí střídavé péče.

Zdraví, Aleš Hodina, www.stridavka.cz

www.stridavka.cz
Autor: max