Odpověď experta: V případě neplacení výživného hrozí exekuce, která může mít různé podoby. Exekutor vám může obstavit plat u zaměstnavatele, který je pak povinen podstatnou část vašich příjmů odevzdávat exekutorovi až do uhrazení dluhu.

Nebo vám může exekutor zabavit cenné věci, a to všude, kde se zdržujete. Popřípadě vám může být exekučně prodána nemovitost. V exekučním řízení také musíte uhradit náklady exekuce, které nebývají malé – jde přeci jenom o soukromé podnikání, které má ovšem mnohdy podobu státem posvěcené loupeže.

Doporučuji proto raději výživné platit a případně se novým návrhem u soudu domáhat jeho snížení, pokud jste třeba přišel o práci. Vyhnete se tak i případnému trestnímu stíhání pro zanedbání povinné výživy.

Hodně štěstí přeje Luboš Patera, www.iustin.cz