Odpověď experta: Podjatost opatrovnických soudkyní a jejich nadržování matkám spolu s nepřátelským poměrem k otcům je veřejným tajemstvím. Máte-li konkrétní poznatky a důkazy o excesech soudkyně v tomto směru, podejte námitku podjatosti, o které bude rozhodovat nadřízený soud. I když nadřízený soud vaši námitku pravděpodobně neuzná za oprávněnou, již její podání může soudkyně usměrnit k lepšímu výkonu její pravomoci a ke spravedlivějšímu průběhu řízení.

Zdraví Luboš Patera, www.iustin.cz