Odpověď odborníka: Ano. Podle ust. § 26 odst. 2 zákona o rodině může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že soud skutečně může střídavou péči nařídit i proti vůli matky. V praxi se ovšem soudkyně vymlouvají, že tak činit nemohou, že střídavá péče může být upravena jen schválením dohody rodičů. To je záměrná lež, která je v rozporu s citovaným zákonem i potřebami společnosti, jejíž zdraví vyžaduje, aby děti vychovávali nejen matky, ale i otcové, a to i po rozvodu nebo rozchodu rodičů.

Zdravím a přeji hodně štěstí,

Luboš Patera, Spravedlnost dětem