Odpověď odborníka: V českých zemích je přibližně trojnásobný počet soudců a soudkyň na počet obyvatel, než v sousedních zemích. To je základním důvodem, proč se i z naprosto skutkově a právně triviálních věcí záměrně vyrábějí monstrprocesy, aby soudci a soudkyně odůvodnili svou nepostradatelnost.

Pokud jste toho názoru, že i vaše soudkyně hledá záminky, proč váš případ neuzavřít, podejte předsedovi soudu stížnost na průtahy v řízení. Kdyby tato stížnost nepomohla, můžete se obrátit na nadřízený soud s návrhem, aby soudu prvního stupně určil lhůtu k provedení úkonu, tedy např. k nařízení jednání a vydání rozhodnutí.

Můžete také podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu na základě porušení svého ústavně zaručeného základního práva na projednání své věci v přiměřené době.

Zdraví Váš Luboš Patera, Spravedlnost dětem