Odpověď experta: Ponižováním manžela a otce dětí před dětmi je v hrubém rozporu se zákonem o rodině, podle kterého jsou manželé povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.

Podle téhož zákon mají být rodiče osobním životem a chováním příkladem svým dětem. Rovněž tak dochází k porušování článku 29 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého má být řádná výchova dětí zaměřena mimo jiné na posilování úcty k rodičům.

Požádejte proto orgán sociálně-právní ochrany dětí („sociálku“) v místě vašeho bydliště, aby sociální pracovnice manželce její jednání vytkly, a když se svými excesy nepřestane, aby jí úředně napomenuly pro narušování řádné výchovy vašich dětí.

Přeji hodně úspěchů, Luboš Patera, www.iustin.cz