Odpověď odborníka: Střídavá výchova je nejen možná, ale i vhodná i za této situace, bude to však o něco obtížnější. Syn těžko může měnit školu jednou za týden nebo za čtrnáct dní (i když třeba děti kolotočářů jsou každou chvílí v jiné škole, není to pro jejich vzdělání nejvhodnější).

Jako rozumný se proto jeví půlroční nebo roční interval, kdy dítě absolvuje v jedné škole ucelené školní pololetí (včetně vysvědčení) nebo školní rok. Přitom je ale důležité, aby syn neztratil kontakt s rodičem, u kterého momentálně nebydlí. Proto jsou namístě co nejčastější návštěvy u druhého rodiče o víkendech, optimálně jednou za čtrnáct dní, nebo aspoň jednou za měsíc.

Tato forma střídavé výchovy je běžná např. v USA v případech, kdy rodiče bydlí daleko od sebe. Ani větší vzdálenost mezi rodiči není důvodem, proč by měla být doporučovaná výlučná péče.

Naopak, s rostoucí vzdáleností roste i riziko, že při výlučné péči jen jednoho rodiče dítě ztratí kontakt s druhým rodičem a dojde u něj ke vzniku syndromu zavrženého rodiče. Změnu prostředí většina dětí snáší dobře, naopak je v mnoha ohledech může obohatit. Komplikace s ní spojené jsou řešitelné a nevyváží ztrátu výchovy jednoho z rodičů.

Zdraví Aleš Hodina, Stridavka.cz

Střídavka logo
Autor: hop