Odpověď odborníka: Tvrzení vaší přítelkyně není žádný věrohodný důkaz. Ona stojí ve sporu proti vám, její tvrzení proto není svědectvím nezaujaté osoby. Smutné je, že některé opatrovnické soudkyně takovým tvrzením rády dopřávají sluchu. Tento zaujatý postoj můžete otupit, pokud sám předložíte důkazy o opaku. Takovými důkazy mohou být:

1. písemná prohlášení osob, které vás znají a mohou uvést, jak o dítě pečujete (tyto osoby navrhněte i jako svědky)

2. fotografie vašich aktivit s dítětem

3. doklady o nákupech věcí pro dítě

4. doklady o společných aktivitách (jízdenky, vstupenky apod.)

5. zpráva ze šetření OSPOD v domácnosti

I u ročního dítěte je samozřejmě možné získat střídavou péči. Dokonce se stane pro dítě mnohem přirozenější, pokud si na ni zvykne v takto útlém věku. Problémem je samozřejmě preference matek některými soudkyněmi (zjevná nebo skrývaná nejrůznějšími „objektivními“ důvody). Těm nezbývá než připomenout slova předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského:

"Stále přetrvává v té soudní judikatuře taková pověra, že tím vhodnějším a lepším pro výchovu, zejména dětí útlého věku, je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jenom kvůli pohlaví, preferovat."

Zdraví Aleš Hodina, Stridavka.cz