Odpověď experta: V případě, kdy jeden rodič opakovaně neinformuje druhého o zdravotních problémech dítěte, riskuje, že bude zbaven rodičovské odpovědnosti. Problémem je i to, když se dítě vrací od jednoho rodiče výrazně častěji nemocné, než od druhého.

V obou případech je vhodné věc oznámit příslušnému OSPOD. Ten je povinen v souladu s § 10 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, a projednat s nimi odstranění nedostatků ve výchově dítěte.

Pokud se prokáže, že rodič skutečně významně hazarduje se zdravím dítěte (také tím, že druhého rodiče o vážných zdravotních problémech neinformuje), je namístě zvážit i změnu soudního rozhodnutí ohledně svěření dítěte do výchovy - zde musí být sledován podle § 26 odst. 4 zákona o rodině především zájem dítěte.

Nelze omezovat kontakt dítěte s rodičem jen proto, že mu tento jednou nedal v zimě čepici, ale pokud ho nechává soustavně běhat v mrazu polonahé a dítě to odnáší nemocemi, je nutné dítě efektivně ochránit.

Jako první krok je možné vyzvat soud, jestliže se nezodpovědné chování rodiče prokáže, aby jej napomenul v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o rodině. V mimořádně závažných případech je pak možné přistoupit i k tak zásadnímu kroku, jako je omezení nebo dokonce zbavení rodičovské odpovědnosti podle § 44 zákona o rodině.

Ing. Aleš Hodina, www.stridavka.cz