Odpověď odborníka: Střídavá péče je primárně péčí rodičů dítěte, ne jejich partnerů. Jejím smyslem je dopřát dítěti péči obou rodičů, tedy osob pro něj nejdůležitějších. Svůj význam si proto stále zachovává.

Samozřejmě, že na výchově dítěte se většinou podílejí i další lidé – prarodiče, sourozenci rodičů, ale i případní noví partneři táty a mámy. Pokud mezi nimi a dítětem dochází ke střetům, je potřeba je řešit. Není to ale důvod pro to, aby dítě bylo připraveno o péči jednoho z rodičů. Nehledě na to, že takový útěk táty nebo mámy před problémy by dítě oprávněně vnímalo tak, že rodič dal přednost novému partnerovi před ním.

Zodpovědný rodič by neměl brát na lehkou váhu už při výběru partnera, zda partner akceptuje jeho dítě. Vztahy se ale mohou všelijak vyvíjet. K mezilidským konfliktům dochází v životě běžně, a pokud nepřesáhnou únosnou mez, dítě na nich získává důležitou životní průpravu. K rozporům může docházet i v úplné rodině, ale rozumný rodič kvůli tomu rodinu a dítě neopouští.

Řešením vámi popisovaných vztahových problémů je například omezení kontaktu dítěte s partnerem rodiče a jeho nezasahování do výchovy. Náročnějším, ale účinnějším řešením je pak společné hledání způsobů, jak vztahy zlepšit, i za pomoci nezávislých odborníků (psychologické poradny apod.).

Zdraví Aleš Hodina, Stridavka.cz

Posílejte otázky na online@blesk.cz