Bohužel manželka je z Moravy a já původně z Prahy. A manželka stále vyhrožuje tím, že se přestěhuje na Moravu... Chtěl jsem se zeptat, zda bych měl šanci v případě rozvodu třeba na střídavou péči.

J. V., Praha

Odpověď: Samozřejmě by bylo lepší, kdyby se rodiče neodstěhovávali a zůstali bydlet v okruhu stávajícího bydliště dítěte. V Kalifornii například platí, že rodič, který se svévolně odstěhuje do jiného okresu, ztrácí výchovu dítěte. To byl například případ herce Naveena Andrewse a Češky Eleny Eustachové, která tak fakticky přišla o dítě.

Na druhou stranu střídavá péče může fungovat dokonce i mezi dvěma státy. Známý slovenský občanský aktivista Ladislav Ďurkovič tak úspěšně vychovává svou dceru, jejíž matka žije v Česku. A dcera herečky Báry Srncové už od malička střídala pobyt u rodičů mezi Českem a Švédskem.

Takže není důvod se střídavé péče obávat, ani kdyby se manželka odstěhovala. Případné odstěhování by naopak mělo být v její neprospěch, protože je to ona, kdo nedbá zájmu dítěte, aby se mohlo stýkat s oběma rodiči. To je potřeba soudu zdůraznit.

Bydlištěm dítěte navíc zůstává místo, na němž se naposledy shodli oba rodiče a kde dítě dosud žilo. Soudy už prohlásily, že bydliště dítěte "lze změnit jen novou dohodou rodičů o této skutečnosti nebo rozhodnutím soudu. Svévolnému jednání jednoho z rodičů v rozporu s takovou dohodou zákon nepřiznává právní význam." V místě bydliště dítěte se věc bude také soudit.

Zdraví Aleš Hodina, Stridavka.cz