Poslanecká sněmovna přijala dne 21. 6. novelu zákona o rodině, která posiluje institut střídavé péče. Novelu, která nás vrací do civilizovaného světa, se pokoušely blokovat feministické poslankyně a komunisté.

Změna může mít dalekosáhlé důsledky pro vzahy mezi mužem a ženou, míří přímo do srdce společnosti. Je to také velmi dobrá zpráva pro otce, kteří milují své děti a chtějí hrát v jejich životech podstatou roli, i když jim je  matka odvede.

Děti

Jádrem novely je posílení institutu střídavé péče, kdy dítě po rozvodu nepřichází ani o jednoho z rodičů. Novela vrací otcům rovnoprávnost s matkami.

Dosud soudy přidělovaly děti po rozvodu matkám v 90% případů. Otcové uspěli jen v 5 %, a to takřka bez vyjímek jen tehdy, pokud byla matka těžká alkoholička nebo narkomanka.

Právě tato čísla mohou být důvodem, proč u nás podává žádost o rozvod dvakrát více žen než mužů.

Matky

Nejčastěji se přitom se přitom ženy chtějí rozvést v době, kdy je dítě mladší tří let. Do tohoto věku mají totiž matky takřka jisté, že dítě svěří soud do péče jim. Muž, který miluje své dítě, je tak vydán na pospas mstivé matce, která "mu dítě půjčí, jen když jí dobře zaplatí".

Nyní je střídavé péče výchozím bodem pro porozvodové uspořádání. K této změně, která se týká až 20 tisíc dětí ročně (plné Staromětské náměstí), došlo drobnou úpravou formulace zákona, když bylo sousloví „soud může svěřit do střídavé péče“ nahrazeno „soud svěří do střídavé péče“.

Praxe

Až praxe ale ukáže o jak zásadní změnu jde. Záleží jen na soudcích, jak si budou zákon vykládat. Střídavou péči jim zákon umožňoval nařizovat i nyní, ale soudci toho nevyužívali.

Nová formulace vyvíjí větší tlak na soudy, aby při rozhodování o osudu dětí vycházely z toho, že pokud mají rodiče stejné výchovné předpoklady a zájem o dítě, měla by být nařízena střídavá péče. To platí i tehdy, pokud s tím jeden z rodičů nesouhlasí a odmítají se rozsudkům podřídit (v drtivé většině matky).

Soudy tak zřejmě budou muset sahat stále častěji k restrikcím. Rodiče, který zákon nedodržuje bud třeba trestat důsledněji než dosud, a to podle vzorce: Napomenutí, pokuta, exekuce, změna výchovy.

Miliarda

Novela, pokud ji schválí senát, ušetří státu ročně až miliardu korun, kterou utrácí za zdlouhavé soudní spory. Přibližně stejnou částku ušetří rozvádějící se páry, z jejichž peněženek se tato suma přesouvá na konta advokátek.

V důsledku změny zákona může dojít ke snížení počtu rozvodů. Dnes se rozvádí již více než každé druhé manželství a křivk stále roste.

Autorem úspěšné novely je poslanec Pavel Staněk (ODS), jejím největším odpůrcem byla poslankyně Helena Lanšádlová (TOP 09) a komunističtí poslanci.

Pasti

Senát bude zřejmě novelu schvalovat až po prázdninách. Novela má přitom podporu sppíše u pravicových stran a senát má levicovou většinu.

jsou dva základní lživé argumenty feministek a feministických advokátek, kterým nejde změna pod fousy.

1) Dítě by si mělo samo vybrat, u kterého z rodičů chce být

Tento líbivý argument v sobě skrývá past a směřuje k destrukci dětské duše. Podle totoho modelu by uspěl ten z rodičů, který na dítě vyvine větší tlak a případně více pomluví druhého rodiče.

2) Střídavá péče je podmíněna souhlasem obou rodičů

Rodič, kterému soud svěří dítě do péče, získává také právo na alimenty, což je za cca od tří do 18 let dítěte (tedy za 15 let) takřka milion korun. Když mají matky šanci u uspět u soudu 10:1, proč se by měly vzdávat potomka a milionu korun navrch?

Tresty

Častým trikem feministických advokátek je zdravotní stav dítěte. Za ty roky, co bylo možné bohatnout na tom, že se dva dospělí lidé nedokáží dohodnout, se kolem sporů nabalily struktury, které bude je velmi obtížné seškrabat.

Matky na rady advokátek často poskytují lékařům nepravdivé informace o zdravotním stavu dítěte, a zkreslenými lékařskými zprávami pak argumentují u soudu. Advokátky doporučují matkách své "spolupracující" psychology, kteří napíší, co je třeba.

Vznikly stovky organizací, které se živí tím, vykazují činnost a řeší problémy, které neexistují.

Feministické advokátky často radí matkám, jak se pohybovat beztrestně mimo zákon, když velmi dovedně pracují s tím, že jsou soudy přetížené, pomalé a jejich rozlišovací schopnost snížená.

K nápravě tak zřejmě dojde, až padnou první tresty.

Podrobné hlasování ZDE: http://k213.cz/JOOMLA/Novela-zakona-o-rodine-prijata-poslaneckou-snemovnou