Žádná jiná ideologie kromě feminismu nebyla nikdy postavena na sexu. Její nebývalá síla je stejně zřejmá jako zamaskovaná.

Zpolitizování sexu a sexuálních vztahů proniká do lidské psychiky mnohem hlouběji základnější než všechny ideologie, které byly napadány radikálními ideology v minulosti. Uvolňuje energii, rozpoutává emoce, rozbíjí vztahy a instituce.

Stephen K. Baskerville
Stephen K. Baskerville
Autor: int

Schopnost feministické ideologie vniknout do soukromé sféry života nemá obdoby ani v období byrokratických diktátorstvích minulého století a je proto horší než ony.

Morálka

„Radikální feminismus je to nejdestruktivnější a nejfanatičtější hnutí, které jsem zdědili z 60. let“, píše Robert Bork. „Je to revoluční, nikoliv reformní hnutí, a má úspěch. Je totalitární svým duchem, je hluboce antagonistické k tradiční západní kultuře a usiluje o kompletní restrukturalizaci společnosti, morálky a lidské povahy.“

Odpověď na otázku, jak dochází k realizaci feministického scénáře, není jednoduchá.

Politická kultura se ocitla v tak důkladném feministickém sevření, že jeho destabilizující prvky zůstávají často skryté i jeho nejtvrdším kritikům.

Z angličtiny přeložil Ondřej Höppner.

Pravidelně každý pátek. Příště: 19. srpna.

Více též ZDE