Jsme v období, kdy již feminismus zvítězil tím, že odhalil největší slabinu mužů - vládců. Tou slabinou jsou děti.

Sebemocnější muž planety zeslábne a zjihne, když ho vezme za ruku jeho dcera nebo syn. Hluboká a křehká vazba na naše potomstvo je tou nejsilnější zbraní feministitek.

Feminismus se vtírá, lichotí a upevňuje svou pozici ve středního proudu a konzervativní kultury.

Dělá to tak, že si přivlastňuje tradiční morálku včetně stereotypů, proti nimž původně vystupoval.

Stephen K. Baskerville
Stephen K. Baskerville
Autor: int

Feministky si přivlastnily mateřství, pochopily jeho potemciál v boji o veřejné mínění. Cynicky a pokrytecky tak zneužívají sentiment veřejnosti: Kdo hájí práva matek, musí mít přece pravdu.

Naučily se velebit mateřství, což jim umožňuje tvářit se jako oběti. Pod praporem mateřství ponechávají feministky patriarchátu jen málo argumentů k obraně.

Feministky ovšem mateřství nehájí, ony jej politizují. Chopily se tak poslední bašty soukromí ve společnosti: rodiny a rozežírají ji jako rakovina.

Pod helsem "Matky jsou oběti" vytvářejí dojem, že muži jsou "ti zlí", že jsou otcové agresoři, před kterými je třeba chránit to nejcenější, co společnost má: děti.

Pokračování příští pátek.
Z anglického originálu The Genderous Rice of Sexual Politics od Stephena Baskervilla přeložil aupravil Ondřej Höppner.