Všechny totalitní režimy 20. století pronikaly občanům do života, politizovaly jejich soukromí a ničily jejich rodiny. Žádný z nich však obvykle neměl destrukci rodinného života jako svůj explicitní cíl.

Genderová politika se v kontrastu s dřívějšími totalitami zaměřuje specificky na soukromí a jde jí zejména o rodinné soukromí.

Stephen K. Baskerville
Stephen K. Baskerville
Autor: int

Totalita

Politický teoretik Carol Paterman připouští, že „rozštěpení veřejného a soukromého je  podstatou feministického hnutí. Feministky se tomu jízlivě posmívají.

Základní princip feminismu – že „osobní je politické“ – je tak výrazně totalitní, že ho historik Eugene Genovese (sám dřívější marxista) označil za „stalinistický.“

Potraty

Je desktruktivně ironické, že si termíny jako hodnota soukromí nebo občanská svoboda už přivlastnili feministky, když je dokázaly využít napříkad jako ospravedlnění potratů.

To vedlo konzervativce (kteří svého času bedlivě střežili hradby soukromého života) k tomu, že toto pole vyklidili.

Pokračování příští pátek.
Z angličtiny přeložil Ondřej Höppner.

Viz též ZDE

Feminismus je nejzrůdnější ideologie, jakou kdy lidstvo poznalo
Feminismus je nejzrůdnější ideologie, jakou kdy lidstvo poznalo
Autor: int