Největší hrozba feminismu spočívá v nedostatku a soudržnosti opozice. Feminismus víc než jakékoliv jiné politické hnutí neutralizuje a v přeneseném slova smyslu kastruje své odpůrce.

Mnoho autorů si všimlo podobnosti mezi feminismem a marxismem, ale jen málo z nich rozpoznalo, jak dokonale feminismus  využil socialistickou logiku a její agresivní potenciál.

Stephen K. Baskerville
Stephen K. Baskerville
Autor: int


„Hnutí za osvobození žen, možná není nejextrémnější, ale určitě je nejvlivnější neomarxistické hnutí nejen v Americe. Mělo stejný dopad na americké domovy jako měl komunismus na ruskou ekonomiku, přičemž většina škod je nevratná“,
píše Ruth Wisseová z Harvardské univerzity.

Masakr

Feministické hnutí definovalo vztahy mezi muži a ženami v pojmech moci a soupeření místo toho, aby použilo pojmy vzájemná výhodnost a spolupráce.

Tím toto hnutí rozcupovalo nejzákladnější a nejkřehčí vazbu v lidské  společnosti: rodinnou jednotku, ze které všechny ostatní sociální instituce čerpají svoji sílu.

Zpolitizování pohlaví znamenalo pro logiku třídního konfliktu velký skok kupředu.

Pokračování příští pátek.
Z anglického originálu přeložil Ondřej Höppner.

Viz též ZDE

Feministky na pakátech ze 70. let vždy trochu připomínaly údernice. Právem.
Feministky na pakátech ze 70. let vždy trochu připomínaly údernice. Právem.
Autor: int