Mateřství už není soukromou záležitostí. Hlásí se o politickou moc a snaží se tak poštvat represivní státní aparát proti těm, kteří jsou označeni jako utlačovatelé matek.

Veřejné mínění je už dávno vmanipulováno do přesvědčení, že feministky se staly bojovnicemi za tradiční mateřství a rodinu.

Stephen K. Baskerville
Stephen K. Baskerville
Autor: int

Ten boj je totéž jako by největší výrobce zbraní hromadného ničení horlil za mír.

Pokud někdo snižoval hodnotu mateřství, byly to samozřejmě feministky. Například knihou:  Mateřský mýtus: Idealizace mateřství a jak jí bylo oslabeno postavení žen.

Autorky knihy sdílejí přesvědčení, že jsou matky čímsi utiskované. Je zde zřejmé feministické odhodlání klasifikovat vše, co se vztahuje specificky k ženám, jako „útlak“.

Stížnosti jako součást strategie s cílem „zmocnit se všeho“ bez ohledu na vnitřní konzistenci požadavků nebo jejich logiku.

Pokračování příští pátek.
Z anglického originálu The Genderous Rice of Sexual Politics od sociologa Stephena Baskervilla přeložil a upravil Ondřej Höppner.