Tyto hazardérky se zdravím však dobře vědí, čeho se dopouštějí – muži jsou totiž v zimě po holé ženské kůži mnohem lačnější než v létě. Vědci přesně netuší, proč tomu tak je, podle jedné teorie je to možná tím, že mrazivé počasí a holá kůže se moc neslučují a představují něco velmi vzácného.

Polští antropologové zkoumali u skupiny mužů, jak vnímá atraktivitu žen v průběhu roku. Několikrát během dvanácti měsíců vybraným jedincům předkládali fotky polonahých dívek, které měli hodnotit na škále známkami. Z výsledků vyplynulo, že nejvíce bodů získaly nahulky právě na podzim a v zimě, nejméně naopak v létě.

Vědci z Univerzity ve Vratislavi (Wrocław) také sledovali, jak v průběhu roku muži vnímají atraktivitu vlastní partnerky. Opět došli ke stejnému závěru, největší známky dávali muži své partnerce na podzim a v zimě, nejnižší v létě. U hodnocení vlastní atraktivity antropologové žádnou sezónní proměnu neobjevili.

Studie polských expertů byla publikována v odborném časopise Perception.