Máte unikátní příležitost sledovat co lze očekávat a čemu je třeba čelit, usilujete-li o střídavou péči. Potřebujete mít štěstí, protože o osudu vašeho dítěte budou rozhodovat jiní. Můžete však pro tyto orgány zajistit informace a pokusit se je přesvědčit o svém zájmu, vůli i schopnosti o dítě pečovat. Současně je třeba rozbít lži, které se na Vaši hlavu začnou snášet.

Na úvod si řekne, co je třeba vědět:

1. Bez vás žena nesmí nic měnit

Bez dohody s vámi nesmí žena nic zásadního v majetku manželů ani poměrech dítěte změnit. Za nepřípustnou změnu je odstěhování dítěte, je to únos. Někdy může jeden z rodičů o něčem rozhodnout sám, předpokládá se však, že proti tomu druhý rodič/manžel nic nenamítá. Pokud dodatečně vyjádříte svojí opačnou vůli, je úkon prvního z manželů neplatný. Říká se tomu námitka relativní neplatnosti. Obáváte-li se, že by mohla žena něco takového udělat, např., odjet s dítětem na neznámé místo, disponovat majetkem, napište jí předem doporučený dopis a sdělte, že něco takového zakazujete, nesouhlasíte s tím, a pro něco takového do budoucna vyžadujete písemnou dohodu vás obou.

2.Máte stejná práva

Jste stejný rodič, jako matka, hájíte sice svoje rodičovské právo, ale především právo Vašeho dítěte na OBA rodiče. Nikdo nemůže vašemu dítěti jeho právo upírat a byl byste špatný rodič, kdybyste právo svého dítěte nehájil. Váš boj není bojem o dítě, ale PRO dítě! Musíte mít k dítěti stejný přístup a musíte mít stejné informace, jako jeho matka.

Je třeba udělat:

1.Dokažte zájem

Co nejdříve prokázat zájem OSOBNĚ o dítě pečovat. Pokud vám matka brání styku s dítětem, okamžitě se požádejte písemně o pomoc sociální odbor či policii.

2.Nedovolte změnu

Nedovolte změnu v péči o dítě před rozsudkem, pokud se ženě podaří děti odvést a z výchovy vás vynechat, soud často předběžným opatřením v zájmu "zklidnění" zafixuje stávající stav předběžným opatřením. Dítě si na tento stav zvykne a soud následně znění předběžného opatření zkopíruje do rozsudku. Pokud tedy ještě není ve věci rozhodnuto a žena už vám ve styku s dětmi brání, nečekejte na její souhlas, nepřijde. Vezměte si dítě třeba ze školky a odvezte jej k sobě. Donuťte ženu, ke střídání, je to spravedlivé. Oznamte sociálce, že je dítě s Vámi, že je v pořádku, oznamte rovněž, kdy dítě matce vrátíte.

3. Pro dítě to musí být hra

Vše dělejte velmi citlivě a pro malé děti jako hru. Pokud jde do nového prostředí, uvykejte ho postupně, konzultujte s dětským psychologem.

4.Nepleťte se ženě do výchovy

Jakmile ženě dítě vrátíte, do její péče nezasahujte a do života se jí nepleťte. Je to její odměna za to, že ona nechá dítě stejný čas s Vámi. Dejte ji potřebnou jistotu, že navzdory Vašim sporům ji nikdy o dítě připravit nechcete, proto jste lepší rodič, než ona.

5. Zapojte úřady

Zajímejte se o postup řešení Vašich podnětů na OPD (sociálka) a policii. Byl byste špatný rodič, kdybyste se o tyto věci nezajímal, nelze být lhostejný. Pro úřady budete dotěrný, ale vaše duševní rozpoložení lze pochopit. Bojíte se o milované dítě. Úřady musí cítit Váš zájem i varovně zdvižený prst, pak spíše rozhodnou zodpovědně a nebudou se případu věnovat pouze "rutinně".

6. Berte ženě vítr z plachet.

Například nabídněte, jí peníze před sociální pracovnicí, tvrdí-li, že jí žádné nedáváte. Nebo jí nabídněte, že může točit na kameru předávání dítěte tvrdí-li, že ji přitom napadáte. Dodržujte vstřícná pravidla i jednostranně, ukážete tím, že jste morálně vyzrálejší rodič.

7. O ženě mluvte jen hezky.

Je-li mezi vámi napětí, zbavte se ho, choďte k psychologovi nebo sepisujte žádosti a stížnosti (nepřehánět). Spory přesuňte k soudu, byl-li porušen zákon, je Vaše povinnost to oznámit.

8. Jak čelit negativní energii

Negativní energii, kterou k vám bývalá vysílá, transformujte do úsilí v tomto směru (návštěvy psychologa, sepisování žádostí), nedokážete-li se na to prostě flegmaticky vykašlat. Ne ke všemu se musíte vyjadřovat, řešte jen důležité věci.

9. Opakovaná lež

Dávejte pozor na to, že opakovaná lež se může stát pravdou, ke třeba se občas i ohradit. Když se však ohradíte, může to vyvolat zase reakci a eskalaci. Napište svůj názor na papír a nechte si ho u notáře za 20 Kč potvrdit. Později se může hodit. Nebojte se dělat ústupky a prohrát bitvy. Důležité je vyhrát válku.

10. Vytvořte si blog.

Na blogu můžete i bez souhlasu druhého rodiče uveřejňovat fotografie Vašeho dítěte s Vámi. Je to legální i bez souhlasu matky. Vyhýbejte se však pomluvám, útokům na ženu, ovládejte se, než se naučíte se na takové věci prostě vykašlat. Pořizujte fotografie a uveřejňujte je zde. Bude existovat důkaz, že se dítěti věnujete a je vám spolu dobře. A pokud to dopadne špatně a o dítě přijdete a ono bude nakonec zmanipulováno proti Vám, jednou možná tyto fotografie najde a pochopí

Závěr:

Buďte shovívavý, zachovejte klid a důsledně oddělujte spory od péče o dítě! I kdyby byla páchána na Vás křivda. Nejde o Vás, ale o dítě! Rodičovství lidi mění. Urychluje jejich dozrávání. Nenechte věci dojít tak daleko, že se spálí mosty a komunikace ustane úplně. I když se to nezdá, před chvílí jsem si s bývalou vyměnil sms, ptala se, jestli nevím, kde je houpačka. Zítra společně synovi zamáváme, pojede se školkou na týden na školku v přírodě. Možná nebudeme stát hned vedle sebe, ale určitě bude klid, s oběma se hezky rozloučí a bude šťastný, že nás tam má oba. A oba budeme určitě v klidu, i když ona mi asi "ahoj" neřekne. Já jí ano. A dám si záležet, aby to syn slyšel, protože ho tak vychovávám ke slušnosti a ústě k lidem, s jejichž názory nemusím vždy souhlasit.

Pokud váš vztah s manželkou dospěl až sem a ona se pokusila Vás ze života dítěte vymazat, uvědomte si, že manželství tím pádem skončilo, je na Vás a dítěti páchán jeden z nejtěžších zločinů, odpírání práva na oba rodiče. Jasně vymezte spravedlivá pravidla, ale pokud budou překročena, neváhejte tvrdě bojovat. Ne o dítě, ale PRO dítě. Každé území, které vyklidíte, budete velmi těžko dobývat zpět.