Všichni vzpomínáme na Karla IV., on se ale jako Karel nenarodil…

„Při křtu dostal jméno Václav. Rodiče se hlásili k patronu sv. Václavovi a jménu otce Karlovy matky Elišky Přemyslovny Václavu II. Ke svatému Václavovi choval úctu i sám Karel.“

Existují nějaká tmavá místa jeho života?

„Jsou místa v »oparu«, jako třeba úraz v roce 1350. Byl na vrcholu, jenže se mu něco stalo a na dva roky ho to vyřadilo. Dokonce se říkalo, že zemře. Od té doby se objevuje jako přihrblý muž se zaraženou bradou a vousy, které maskovaly úraz v obličeji.“

Jaké měl dětství? Prý byl otcem vězněn…

„Otec Jan Lucemburský matce Elišce odebral všechny děti. Pak Karla věznil na Lokti a Křivoklátě. Žalář to asi úplně nebyl, ale drželi ho v temné místnosti. Tam byl asi začátek špatných vztahů. Přesto spolu navenek vystupovali společně.“

Poté byl Karel vychováván na francouzském dvoře. Proč?

„V roce 1323 provdal Jan svou sestru Marii za francouzského krále Karla IV. Sličného. Během svatby se dojednal sňatek tehdy ještě Václava s Blankou z Valois a Karel zůstal už na dvoře. Získal diplomatické schopnosti, byl gramotný, vyznal se v právních a teologických spisech. Tím převyšoval vrstevníky v okolních státech.“

V patnácti pak v Itálii začaly jeho světské povinnosti. Jak to tak mladý zvládal?

„Podle kanonického práva byl dospělý od 14 let. Hned po příjezdu do Itálie se jej pokusil někdo otrávit. Družina pomřela a on přežil, protože se zdržel na modlitbách a odmítl jíst. O rok později mu v bitvě dokonce zabili koně, ale bitva se obrátila v jeho prospěch.“

Karel IV. tedy nebyl pouze diplomatem?

„Naopak, byl rytíř tělem i duší a první roky vlády jsou toho svědectvím. Vytáhl proti Ludvíku Bavorovi, ten však zemřel při lovu medvěda.“

Jaký byl Karel IV. člověk?

„On vytvářel obraz ideálního vládce. Zbožný král, křesťan, vládne zemi pevnou rukou a rozhodnutí jsou k prospěchu věci a zároveň zaručují rozvoj společnosti, kultury a ekonomiky. Jenže rozvoj obrovsky zadlužil stát.“

Měl rádce?

„Každý panovník měl své rádce. Musíme hlavně zmínit arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic. Stojí tak padesáti procenty za úspěchy.“

Co z něho dělalo tak výjimečného diplomata?

„Hlavně vzdělání, přehled a předpoklady. Měl schopnost se vzdělávat a logicky i pragmaticky uvažoval. Občas mu nevadilo dosáhnout cíle ne úplně čestnými způsoby.“

Jaký byl vztah Karla IV. k alkoholu?

„Kladný. Zasloužil se o pěstování vinné révy. Řešil třeba, kdy se tu smělo prodávat cizí víno. Ale nebyl to alkoholik.“

Roku 1346 usedl na trůn...

„26. srpna 1346 v bitvě u Kresčaku Jan Lucemburský umírá a Karel se stává králem českým. Opozici likvidoval zhruba do roku 1350. I proto si vzal po smrti Blanky z Valois Annu Falckou, aby rozklížil oponenty.“

Na korunovaci si nechal udělat klenoty. Podle jakého vzoru byla zhotovena koruna?

„Věnoval ji sv. Václavu, měla být uložena snad na jeho lebce. Panovník za její vypůjčení musel platit. Vložil do ní trn z koruny Ježíše k symbolickému propojení nebeského a zemského vládce. Říká se, že kdo si ji vezme neprávem, špatně dopadne. Ani Heydrich (německý protektor za 2. světové války, pozn. red.) si ji ale nedovolil nasadit na hlavu.“

Měl u nás Karel nějaké nepřátele?

„Narazil na sebevědomou českou šlechtu. Třeba sepsal zákoník: jak se obsazují úřady, kdo smí dědit atd. Jenže ho nikdo nepodpořil, a tak Karel řekl, že zákoník shořel. I když ho Rožmberkové mají dodnes v archivu i s českým překladem.“

Jak si poradil se zadluženou zemí?

„Ono je to složité. Panovníci žili z daní. Druhá věc byl královský majetek. Do toho patřili třeba i Židé. Karel si třeba od města Norimberk nechal zaplatit a pojistit poslušnost, když povolí městu vyvraždit Židy. Naproti tomu u nás je chránil, aby vybíral daň.“

Proč se tolik upínal na Prahu?

„Po otci byl Lucemburk, což byli vévodové, a po matce byl Přemyslovec, což byli králové, tedy něco víc. Proto od počátku vlády cíleně budoval Prahu jako centrum říše.“

Zvětšilo se i české království. Jak?

„To je otázka spojená i s Janem – od něj to začíná malými rozdrobenými zisky, které pak Karel scelil většinou diplomacií. V rámci toho si vzal po smrti druhé ženy Annu Svídnickou. Braniborsko pak vyrazil bránit i silou.“

Během života měl postupně čtyři manželky. Miloval je všechny?

„Nejintimnější vztah měl k Blance. Poznali se v sedmi letech a víc si rozuměli. Po její smrti si Karel hledal nevěstu pragmaticky, dokonce si bral nevěsty svých synů. K ženám se choval důstojně, ale mluvit o lásce by bylo přehnané.“

Rovněž mu umřelo mnoho dětí…

„Nejhorší pro něj byla ztráta prvorozeného Václava. Karel se bál, že neudrží korunu pro svůj rod. Smrt byla ale ve středověku všudypřítomná.“

Projevilo se to ve vztahu k synům Zikmundovi a Václavovi?

„Až patologicky se přimkl k druhému prvorozenému Václavovi a rozmazlil ho. Ve dvou letech ho korunoval na českého krále, v roce 1376 uplatil volitele, aby ho zvolili za římského krále. Možná mu tím ztížil situaci, že je protekční.“

Jak to měl Karel IV. se sexem?

„Sexualita fungovala stejně jako dnes. Lucemburkové byli velice populární u dam a Karel byl stejný. O nemanželských dětech se ví málo, ale byly. Našla se zmínka o synu Vilémovi. Pokusil se, aby mu nic nebránilo v nejvyšší kariéře. “

Když Karel skonal, jak proběhl pohřeb?

„Velkolepě. Byl vystavován po Praze. Pak byl donesen do krypty, kterou připravil již za života. Dnes tam leží Rudolf II., který neváhal Karla odsunout.“

Kdy začal být nazýván Otcem vlasti a proč?

„Krátce po smrti. Byl latinsky označen Pater Patriae. My si to idealizujeme, ale šlo o označení římských senátorů. Ti, kteří se starají o vlast.“

Dal by se k někomu dnes Karel IV. připodobnit?

„Pragmatismem Tomáš Garrigue Masaryk, ukotvením asi Václav Havel a možná Karel Schwarzenberg. Oba jsou schopni dělat evropskou politiku a povznést se nad své neúspěchy a zájmy jenom Česka. Schwarzenberg navíc říká, že není majitelem statků, ale že se to pro zemi musí udržet. V tom jsou si podobní. U Havla mě napadl i zájem o kulturu, která není na první pohled výnosná.“

Jak by Karel IV. reagoval na uprchlickou krizi?

„On by to asi nepřipustil. Usadit se v cizí zemi nebylo a není jednoduché. Vážil by, jestli by ekonomický či kulturní potenciál byl pozitivní.“

Jaký je jeho stále přetrvávající odkaz českým zemím?

„Ustavilo se povědomí, co patří k českému státu. Pak kulturní rozkvět, univerzita, život se tu dostal na vyšší úroveň.“

Poznal by dnes v něčem Česko?

„Byl by zděšen tím, kdo má možnost se na právu podílet. Z Prahy by poznal kus katedrály i přestavby Karlštejna nebo Karolina. Snad tu korunu by poznal.

Kdo byl Karel IV.?

Středověký český král. Narodil se 14. května 1316 v Praze Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně. Kromě české koruny v roce 1346 získal i korunu římského císaře a byl nejvýznamnějším vládcem své doby. V Praze založil univerzitu, Nové Město pražské a země pod jeho vládou kulturně rozkvetla. Zemřel 29. listopadu 1378.

Vláda podpoří letošní národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. sumou 71,5 milionu korun. Kabinet se na tom dohodl na včerejším jednání. Do oslav se zapojí české kulturní, akademické i vědecké instituce.

Mezi nejvýznamnější akce bude patřit mezinárodní výstava, kterou připravuje Národní galerie v Praze. Původně se hovořilo o tom, že by oslavy mohly stát až čtvrt miliardy.

Fotogalerie
13 fotografií