Polovina manželství se rozvádí a druhá polovina jsou ta, ve kterých to muž prostě vzdal a naučil se žít s tím, že je celý život týrán.

Ženy jako životní partnerky selhaly

Je čas položit si otázku, jaký smysl tedy ženy mají, když selhávají jako životní partnerky a jaký by byl svět bez nich. Svět bez žen by byl jiný, to přinejmenším. Kdo by rodil děti, kdyby nebylo žen?

Děti jsou fajn, dávají životu smysl. Ženy po staletí žijí v bludu, že jsou děti jejich majetek, protože „je nosily v bříšku“. A tak je vlastní, ovládají, otiskují do nich svůj obraz. Ženy se pasují na architekty dětské duše.

Když žena říká: "My"

Jen ženy prý vědí, že jejich dítě potřebuje. Říkají: „Jemu bych své dítě nepůjčila“ a „On by se o ně nedokázal postarat“ a hovoří o dítěti v prvním pádě množného čísla: „My jsme viděli“, „My půjdeme“… a o muži pak mluví ve třetí osobě jednotného čísla, říkají: „On nás nechce“ , „On nám lhal“, „On nám nedává peníze“.

Zatímco muži hledají smysl své existence ve vyšších vznětech, ženy našly svůj smysl v dětech, protože na nic jiného nemají kapacitu.

Muži, pro které třeba právě ono dítě znamená poznaný vyšší vznět, mají problém, protože tam už je obsazeno. Žena nechce dítě sdílet, patří jen jí, protože ho přece „nosila v bříšku“. Odkazuje se přitom na jakési „nad“ na něco, co nás přesahuje, čemu nelze porozumět a navíc je to prý prostě dané.

Johan Georg von Ruehl

Pravda je ale taková, že už žádné takové „nad“ není, není nic, čemu by nešlo porozumět. Dítě není ničí výhradní majetek, patří ženě stejně jako patří muži. Muž by se byl schopen dokonce smířit i s tím, že nikdo nepatří nikomu, kdyby to bylo třeba. Žena nikoliv. Bohužel, nejsme buňky a nemnožíme se dělením. Kdybychom byli buňky a množili se dělením, nebylo by třeba žen.

Naštěstí jsme muži a vynalezli jsme inkubátor. Historicky první inkubátor, tzv. Ruehlovu kolébku, používal v Petrohradě od roku 1835 v carském nalezinci osobní lékař carské rodiny Johann Georg von Ruehl. Jednalo se o pouhou vaničku s dvojitými stěnami ze železného plechu natřenými olejovou barvou. Novorozence zahřívala teplá voda nalitá mezi stěny.

Historická role žen skončila

Dnes, kdy není problém naklonovat kohokoli, kdy lze z jediné spermie vygenerovat libovolný počet jedinců, je pozdě na to ptát se, komu dítě patří víc, zda muži, či ženě, zda je, či není něco dané.

Historická úloha žen skončila. V okamžiku, kdy dosáhly rovnoprávnosti, ztratily smysl. V podstatě o něj přišly v roce 1835 v den, kdy Johann Georg von Ruehl vložil do své vyhřívané kolébky první dítě.

Váš
M
ax Gróf, sexista

P.S.: Také si myslíte, že by měly chodit ženy na ulici zahalené?