Soudce Rudolph se na semináři v Hradci Králové podělil se svými zkušenostmi s tzv. Cochemským modelem, který je revoluční v oblasti rodičovských sporů o děti.

Velekněz střídavé péče soudce Rudolp
Autor: hop

Revolučnost modelu, který je v Německu aplikován už 15 let, spočívá především v jeho výsledcích: Jde v drtivé většině o střídavou péči a rodiče proti rozsudkům nepodávají odvolání.

Jeden z jeho pilířů je ten, že advokáti před procesem podepíšou prohlášení, že nebudou štvát své klienty proti sobě. Cochemský model zapojuje pod vedením soudce Rudolpha do soudního procesu různé profese, například mediátory nebo sociální pracovníky a manželské poradce, kteří pomáhají najít rodičům společnou řeč.

Dosavadní soudní praxe v Česku je taková, že soudy většinou rozhodnou o absolutním vítězství jednoho z rodičů (90% matek) a druhého tak nevratně vytěsní z jeho výchovy.

Střídavou péči, která je pro dítě jednoznačně nejlepším řešením, udělují české soudy jen ve 2 % případů a to takřka výlučně v těch, kdy s ní souhlasí oba rodiče. Aplikaci střídavé péče brání ve 100% matky, které považují dítě za svůj majetek.

Soudce Rudolph vystoupil v budově krajského úřadu v Hradci Králové na semináři, který byl iniciativou sdružení Spravedlnost dětem. Velkou zásluhu na organizaci akce měla MUDr. Eva Vaníčková, poradkyně ministra vlády pro lidská práva.

Na semináři vystoupila také advokátka JUDr. Veselá Samková, která podrobila tvrdé kritice novelu Občanského zákoníku. Psycholog PhDr. Eduard Bakalář ve svém příspěvku upozornil na nebezpečnou patologii vytěsňování otců z porozvodové výchovy dětí.