Odpověď: I po rozvodu jsou oba rodiče stále zákonnými zástupci svého dítěte. Při jakémkoliv závažnějším lékařském vyšetření nebo zákroku nad rámec např. ošetření chřipky musí být dán souhlas obou.

Pokud jeden z rodičů nerespektuje právo druhého rodiče spolurozhodovat o takovýchto podstatných záležitostech života dítěte, je možné se obrátit s návrhem na soud, aby spornou otázku při výkonu rodičovské zodpovědnosti rozhodl on.

V popsaném případě by bylo také vhodné, aby o nesouhlasu rodiče s uvažovaným lékařským zákrokem byli informováni všichni lékaři, kterých se to týká, a požádána lékařská komora o pomoc.

Je možné se také obrátit na zdravotní odbor příslušného krajského úřadu se žádostí, aby dohlédl na výkon lékařské péče o toto dítě.

Váš Luboš Patera