Soud už vydal předběžné opatření, že se s dcerou smím setkávat jen jednou měsíčně za přítomnosti matky. Matka mi ovšem odmítá dceru vydat i v těchto ponižujících intervalech. Jak se mám bránit? Josef B., Praha

Odpověď odborníka: Bránit se nemůžete nijak. Nepředáváním dítěte ale matka porušuje zákon a vy byste měl soud požádat tzv. "o výkon rozhodnutí". Jinými slovy: Soud by měl zasáhnout, pokud matka porušuje jeho nařízení.

Nejprve je však třeba zjistit, zda šlo opravdu o křivé obvinění. Což znamená, že vás čekají sexuologické testy. Na penis vám přidělají destičky, budou vám ukazovat různé obrázky a zaznamenávat vaše reakce. Klíčovým faktorem tu je průtok krve vaším penisem, tedy čím méně, tím lépe.

Předpokládejme, že jde o křivé obvinění a vy jste normální jedinec, který se stal obětí zlovůle matky, případně její advokátky. Za pár týdnl tedy budete mít v ruce doklad, že nejste pedofil.

Matce nehrozí žádný trest, ani když se ukáže, že lhala. Vždy totiž může tvrdit, že šlo o pouhé podezření, které bylo třeba potvrdit nebo vyvrátit.

Soud stál před vydáním předběžného opatření před volbou, zda matce věřit, či ne. Je jasné, že správný postup by byl vyčkat na výsledek šetření a až poté vydat nebo nevydat předběžné opatření.

Je ovšem na soudkyni (soudci) jak s tím naloží. Matka mohla předložit dostatečně přesvědčivé důkazy a soudkyně byla pouze opatrná. Nechá vás vyšetřit a až pak předběžné opatření zruší (pokud se ukáže, že nejste pedofil).

Můžete samozřejmě obvinit soudkyni z podjatosti, ale tím se celý proces zdrží a čas teď bohužel pracuje proti Vám.

V okamžiku, kdy budete mít v ruce doklad, že šo o křivé obvinění, dejte soudu návrh na střídavou péči, tedy pokud o ni stojíte.

Držte se.

Doktor Max Hoffmann