Odpověď: Zákon o péči o zdraví lidu upravuje právo rodičů nahlížet do zdravotní dokumentace nezletilého dítěte a vyžadovat kopie částí nebo celé dokumentace, samozřejmě s finanční úhradou nezbytných nákladů.

Jako zákonný zástupce tedy máte plné právo nahlížet do spisu svého potomka a lékařka Vám to musí umožnit. Když si chcete udělat kopii, nesmí Vám v tom bránit.

Jestli je s matkou domluvená, což je možné, máte před sebou těžkého soupeře, protože lékařské zprávy se dají psát různě. Připravte se také na to, že se na Vás bude proti Vám zaujatá doktorka usmívat.

Když lékařka odmítne vydat dokumentaci dítěte, máte tuto obranu: Obraťte se na zdravotní odbor příslušného krajského úřadu se žádostí, aby zajistil, že lékařka bude vaše práva respektovat. Najdete ho snadno na internetu, když zadáte heslo "zdravotní odbor" a pak název úřadu.

I tam ale na Vás bude s největší pravděpodobností čekat zakuklená feministka, která se bude tvářit, že Vám rozumí a pokouší se Vám pomoci. Ve skutečnosti pro ni ale nejste víc než obtížny hmyz.

Nejlépe tedy bude, když příslušné lékařce odcitujete první odstavec tohoto článku.

Hodně štěstí přeje Luboš Patera, www.iustin.cz