Novelu předložil poslanec Pavel Staněk (ODS). Navrhuje, aby soud uložil střídavou péči vždy, když budou mít zájem o výchovu oba rodiče a nebude to přímo proti zájmům dítěte. Tedy pokud by například jeden z rodičů nebyl schopen se o potomka postarat. Otcové změnu vítají.

Nejlepší je dohoda

Návrh usnesení upozorňuje na to, že jeho přijetí by se mohlo dostat do rozporu s evropskými smlouvami. "Tyto mezinárodní smlouvy vyžadují, aby byla zajištěna participace dítěte na rozhodování o všech věcech, které se ho týkají.

Podle znění navrhované nové úpravy rozhodování soudu o svěření dítěte do střídavé nebo společné výchovy by však dítě nejen nemělo možnost se k dohodě rodičů vyjádřit, ale k jeho názoru by soud ani nesměl přihlédnout tam, kde se rodiče dohodli," uvádí se v příloze usnesení.

Popření otcovství až do tří let

Druhá část novely se týká možnosti popřít otcovství. Staněk navrhuje, aby se lhůta k popření otcovství změnila ze současného půl roku od narození dítěte na půl roku od chvíle, kdy muž nabude podezření, že otcem ve skutečnosti není - nejvýše však do tří let od narození dítěte. Tato úprava by se měla vztahovat pouze na děti narozené v manželství.

Změnu lhůty navrhl poslanec na základě rozhodnutí Ústavního soudu z letošního července. Nynější šestiměsíční lhůta totiž podle soudu poškozuje práva otců. ÚS tak s platností od 31. prosince 2011 zrušil sporné ustanovení zákona o rodině, které půlroční lhůtu obsahuje