Vždy v pátek na Blesku pro muže

Feministické elity se chopily tradičních mužských povolání, ale mnohem více žen pracuje ve funkcích, rozšiřujících jejich domácí role, které jim lépe vyhovují.

Místo toho, aby se staraly o vlastní děti v rodině, začaly ženy pracovat v nových profesích, kde se starají o děti jiných lidí: školkách, předškolních výchovách a sociálních službách.

969382:gallery:true:true

Výchova dětí se tak přesunula ze soukromě - rodinného prostředí do veřejně komunální a zdanitelné oblasti; rozšiřuje se tak daňová základna a s ní velikost a moc státu, což ve svém důsledku snižuje příjmy mužů.

Politická třída placená z těchto daní se chopila moci v byrokraciích veřejného vzdělání a sociálních služeb, kde dohlíží na jiné ženy starající se o děti dalších lidí. To ještě více rozšiřuje vliv státu v oblastech, které dříve patřily do soukromého života.

967683:gallery:true:true