Co mohlo vypadat jako rozumný kompromis tradičních mužských a ženských rolí, jako malá oběť  ideologické čistotě, se stalo totální válkou o moc.

Politická teoretička Kathy Fergusonová předvídá svět, v němž bude dosavadní muži ovládaná politika nahrazena politikou posilování postavení žen.

Stephen K. Baskerville
Stephen K. Baskerville
Autor: int

Představitelé mužské moci budou nahrazeni quasi-platonskými ženskými „pečovatelkami“, jejichž nárok na vedoucí postavení bude dán jejich soucitem s ostatními.

Zbývá jen vyřešit, kdo bude v této feministické utopii pečovat o potřeby těchto svatých duší.

Pro feministickou vládnoucí komunitu pak lze platónskou otázku „Kdo bude hlídat strážce?“ parafrázovát na „Kdo bude pečovat o pečovatele?““

Pokračování příští pátek.
Z anglického originálu The Genderous Rice of Sexual Politics od sociologa Stephena Baskervilla přeložil a doplnil Ondřej Höppner.

Feministky na pakátech ze 70. let vždy trochu připomínaly údernice. Právem.
Feministky na pakátech ze 70. let vždy trochu připomínaly údernice. Právem.
Autor: int