Dnešní feminismus je ideologie, která nemá pevné principy, zato je obdařena schopností rozvíjet nekonečné diskuse o své „skutečné povaze“.

Někdy jsou všechny genderové rozdíly sociálními konstrukcemi; jindy se dozvídáme, že ženy mají zvláštní „potřeby“.

Stephen K. Baskerville
Stephen K. Baskerville
Autor: int

Ženy jsou prý genderovými  rolemi utlačovány, ale stejné role jim umožňují činit si nárok na morální nadřazenost, podle níž jsou ženy více „pečující“ a více „soucítící.“

Muži a ženy musí soutěžit za úplně stejných podmínek s výjimkou případů, v nichž je třeba muže vyloučit, aby ženy mohly vyhrát.

Pokračování příští pátek.
Z anglického originálu The Genderous Rice of Sexual Politics od sociologa Stephena Baskervilla přeložil a doplnil Ondřej Höppner.

Feministky na pakátech ze 70. let vždy trochu připomínaly údernice. Právem.
Feministky na pakátech ze 70. let vždy trochu připomínaly údernice. Právem.
Autor: int