Přesd moderní trend střídavé péče, který je stále silnější: Ve společnosti stále přetrvává zastarý předsudek, že dítě rovná se matka. Že je dítě majetkem žen, protože umějí rodit.

Feministka Alison Jaggarová, autorka knihy Život s protiklady bez uzardění tvrdí, že feministky mají trvat na tom, aby to měly obojí, tedy kariéru i děti.

969382:gallery:true:true

„Feministky by měly obejmout oba póly tohoto dilematu“, píše. „Měly by užívat rétoriku o rovnosti v situacích, které škodí jejich zájmům, ať už je s nimi nakládáno buď jinak, nebo stejně jako s muži.“

Posun od liberálních požadavků na „rovnost pohlaví“ k nárokům na nadřazenou politiku, charakterizovanou  větší „péčí“ „vnímavostí“, než je v tradiční mužské mocenské politice, má dalekosáhlý dopad.

Pokračování příští pátek.
Z anglického originálu The Genderous Rise of Sexual Politics od sociologa Stephena Baskervilla přeložil a doplnil Ondřej Höppner.

967683:gallery:true:true