Podle nejnovějšího výzkumu to je totiž právě červená barva ženského oděvu, která muže nejvíc rozpálí! Navíc se ukázalo, že sexuální atraktivita červené barvy není ovlivněna lidskou kulturou, ale má biologické kořeny. Tým odborníků na americké univerzitě v Rochesteru provedl pokus - muži pozorovali ženy na fotografiích a hodnotili jejich přitažlivost. Každou ze žen viděli dvakrát, pokaždé s jinou barvou halenky. Jedna byla ale vždy červená. A muži - světe, div se - dopadli stejně jako samci jiných druhů primátů, kteří v minulosti podstoupili obdobný test. Nejvíc je vzrušovala žena odděná v červené!

Eva Mendes
Autor: Profimedia.cz

Mohou za to geny
Dámy, nedělejte si ale iluze, že pokud ráno vyrazíte v červených šatech, ovlivní to i mužské mínění o vaší inteligenci. Právě na hodnocení inteligence a sympatií neměla totiž barva žádný vliv. "Je fascinující, že něco tak všudypřítomného jako barva na našem oblečení působí na naše chování, aniž bychom si to uvědomovali," říká vedoucí výzkumného týmu Andrew Elliott z rochesterské univerzity.

Podle psychologů vztah mezi červenou barvou a sexuální přitažlivostí nevyplývá z kulturních vlivů, ale má biologické kořeny. Vysvětlením může být evoluce a dědičné dispozice zděděné po předcích. Jak vědci vyzkoumali, samice primátů totiž v období říje ukazují samcům červené části svého těla a lákají je tímto způsobem ke kopulaci. Podle dřívějších výzkumů muže přitahují i ženy používající červenou rtěnku. Prokrvené a rudé rty totiž naznačují, že je žena sexuálně vzrušená.