Doktor Zvíře: Nespokojená Kláro, na jednu stranu je to lepší, něž když plakal, nebo vydával divné zvuky. Různé hýkání nebo hekání a může být projevem spokojenosti. Smích je důsledkem nahromaděných hormonů štěstí. Jestli říká, že je to spontánní a nedokáže to udržet, pak gratuluji: Přivádíš ho do stavu maximální spokojenosti.

Nebylo by ale špatné zjistit, zda má takové záchvaty i při jiných příležitostech. Pokud ano, mlže to být nemoc a je třeba se léčit. Kdyby to mělo pokračovat, vždycky ho mlžeš poslat chechtat se mezi jiné stehna.