Muži se podle průzkumu uchylují více k fyzickému teroru a ženy k psychickému, který se hůře prokazuje. Psychické domácí násilí ze strany ženy přitom bývá příčinou následného partnerova fyzického útoku.

Podle výzkumu Národní centrum pro prevenci a sledování úrazů jsou pachatelkami jednostranného domácího násilí z více než 70% ženy.

„Téměř ve 24 % všech zkoumaných vztahů je nějaké násilí. Takřka v polovině (49,7 %) z nich jde o vzájemné násilí. V jednostranně násilných vztazích jsou pak pachateli ženy ve více než 70 % případů,“ vysvětluje Aleš Hodina, který je zakladatelem webového serveru Střídavka.

Jednostrane násilné vztahy jsou ty, kdy se muž nechá od ženy terorizovat a nebrání se, aby udržel rodinu pohromadě a aby měl klid.

Ženy často pokračují v psychickém teroru i v rozvodovém řízení. Zjistily totiž, že když muže obviní z domácího násilí, nebo dokonce z pohlavního zneužívání dítěte, získají tak potomka snáze do své péče.A to i v případě, že se jejich obvinění ukáže jako falešné.

Cílem matky je tak naprosto izolovat dítě od otce a omezit styk otce s dítětem na minimum.

„Ženy přišly na to, jak relativně jednoduše připravit muže o nárok na děti. Vymýšlejí si domácí násilí, udávají na policii a dost často jim to prochází,“ říká sociolog Tomáš Zdechovský šéf sociologického týmu z agentury Commservis.com, která nedávno prováděla v ČR kvalitativní a kvantitativní výzkum.