V České republice dramaticky klesl počet svateb i narozených dětí. Vyplývá to z před pár dny zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za 1. pololetí tohoto roku. Jde o nejhorší výsledek v české historii a nemá obdobu nikde na světě.

Krize

Na 10 svateb připadá takřka 9 rozvodů (přesně 86,1 %): Na 16 849 svateb v 1. pololetí roku 2011 připadlo v ČR neuvěřitelných 14 476 rozvodů.

"Ano, je to tak," potrdili Blesku pro muže statistici ČSÚ, když jsme si tyto neuvěřitelné údaje ověřovali.

V těchto hrozivých statistikách za ČR následují bývalé státy Sovětského svazu (Moldavsko, Lotyšsko, Litva, Rusko).

Počet rozvodů přesáhne počet svateb zřejmě do dvou let.
Počet rozvodů přesáhne počet svateb zřejmě do dvou let.
Autor: max

Přitom byl v ČR ještě v roce 2001 poměr svateb a rozvodů 60 %, v roce 1990 byl poměr 34 % (v roce 1919 to byla necelá 2 %).

Situace, kdy v ČR počet rozvodů přesáhne počet svateb, může nastat už v horizontu dvou let.

Počet narozených dětí klesl v 1. pololetí 2011 o nevídaných 8, 1 %. Česká republika prochází hlubokou krizí rodiny, nejdramatičtější ve své historii.

Více podrobností wwww.obarodice.blog.cz ZDE

Strach

Podle odborníků může pokles zájmu o svatby, o děti a rodinu souviset s obavou českých mužů, že budou po rozvodu silně ekonomicky a společensky znevýhodněni.

Děti jsou v ČR svěřovány matkám v masovém měřítku.
Děti jsou v ČR svěřovány matkám v masovém měřítku.
Autor: max

Podle statistik je po rozvodu či rozchodu přes 90 % dětí svěřováno do péče matek. Muži zaplatí do dospělosti dítěte na alimentech takřka milion korun, souhrnná částka na výživném jde do miliard ročně.

Muž, který se rozhodne se v České republice oženit, má tedy takřka 90% pravděpodobnost, že se rozvede. Rozvod pro něj znamená často ztrátu dítěte a silnou psychickou a ekonomickou zátěž.

Rozvod

Podobná situace panuje v mimomanželských svazcích, z nichž se u nás rodí již takřka polovina dětí (40 tisíc ročně).

O ukončení manželství žádá v ČR dvakrát více žen, než mužů, což zřejmě souvisí j anomálním zvýhodňování žen. Jinde ve světě je to přibližně půl na půl. Česká republika je na předních místech světového žebříčku v počtu žen, žádajících o rozvod.

Děti jsou v ČR svěřovány matkách v masovém měřítku.
Děti jsou v ČR svěřovány matkách v masovém měřítku.
Autor: max

Ženy žádají v ČR o rozvod většinou kolem třetího roku dítěte, kdy mají největší šance získat potomka do své péče.

Ruiny

Ve sporu o dítě uspěje jen 3% mužů proti 92% žen. Zbytek připadá na okrajová řešení, jako jsou svěření dítěte do péče třetí osoby, případně do střídavé péče.

Do konce června 2011 se podle ČSÚ u nás narodilo jen 54 300 dětí, což je o 4 400 méně, než ve stejném období loňského roku. Je to pokles o nevídaných 8,1 procent.

Od ledna do června 2010 se v Česku narodilo 58 200 dětí, což bylo o 259 méně než ve stejném období předchozího roku.

Odborníci očekávají, že se tento trend bude v příštích letech ještě prohlubovat.

Více podrobností wwww.obarodice.blog.cz ZDE

Svatby prudce klesají, rozvody jsou kolem 30 tisíc ročně
Svatby prudce klesají, rozvody jsou kolem 30 tisíc ročně
Autor: max