Ale pokud mají ženy možnost a chuť podniknout riskantní nevěru, díky níž dodají svému potomstvu pestřejší genovou variabilitu, pak je to v období, kdy nejsilněji tikají jejich biologické hodiny – tedy po třicátém roce života.

Tehdy totiž ženy dosahují sexuálního vrcholu, jsou nejvzrušivější, dosahují nejvíce orgasmů a mají na sex největší chuť. V tomto věku mají také největší šanci nevěry se dopustit kvůli společenskému postavení. Podle Davida Smitta z Bradley University v Illinois se tyto závěry opírají o data ze 48 zemí celého světa.

Z nich vyplývá, že zatímco mužská "sociosexualita" nebo promiskuita je na vrcholu po pětadvacátém roce, ženy jsou nejčastěji nevěrné svému partnerovi v období krátce po dosažení třicetin. Tehdy se prý poprvé ozve skutečnost, že plodnost ženy začíná klesat.

"To je přesně ten bod, kdy šance na početí začínají upadat ve větším měřítku, a je to také bod, kdy šance na početí dítěte s genetickou vadou či porodním defektem začíná vzrůstat," uvedl Schmitt pro New Scientist.

Podle něj se promiskuitou žen v tomto věku maximalizují šance na početí skutečně zdravého potomka a jejich chování má tedy evoluční význam. Jenže ne každá nevěra končí pouze úletem a zůstává neodkryta, což vysvětluje fakt, proč v tomto věkovém období většina žen prožívá rozvod.

Existují však jisté kulturní rozdíly. V zemích, kde je společnost založená značně na mužské roli, jako je Čína, Japonsko a Jižní Korea, je zájem o nemanželský sex mezi ženami minimální. Naopak v zemích, kde převládají ženy nad muži a kde se ženy běžně začleňují do společnosti ve všech strukturách, je tento popsaný fenomén nejsilnější.

A to nahrává především mužům. Ti totiž stojí především o nezávazný sex na jednu noc a u těchto žen v takové společnosti mají hotové žně.