Představme si situaci jako ze sci-fi filmu: Buď vymřou všichni muži nebo všechny ženy. Je možné, aby lidstvo přežilo bez jedné z těchto skupin? Kdyby bylo třeba se rozhodnout, kdo by měl lepší schopnost reprodukce? Je pro zachování druhu důležitější sperma nebo vaječník?

Já vím, takhle otázka je trochu jako z jiné planety, ale kdo ví? Díky za odpověď. Jirka a Jana, Poděbrady

Doktor Zvíře:

Naopak, to je velmi dobrá otázka. Společnost, tedy taková, jakou ji známe a které říkáme "západní civilizace", se ocitla v situuaci, kdy porodnost prudce klesá.

Z tohoto hlediska jsou všechny nové změny (které začaly tzv. osvobozením žen v 70. letech minulého století) nejen kontraproduktivní, ale dokonce devastující.

Zatímco jiné světadíly a země (Afrika, Čína, Indie) bojují s přelidněním, lidé v Evropě a Spojených státech dramaticky ubývá.

Je to dáno nejen tím, že pro přežitá v této části světa je třeba velkého pracovního (celoživotního ) nasazení, čímž klesá energie na reprodukci.

Společnost se ocitla v situaci, kdy mít dítě, znamené pro mužskou část populace reaálné nebezpečí, že jí ženská část populace zcela zruinuje život (rozvody, mnohamilionové odstupné, odevzdání majetku, vydírání dítětem atd.). Muži touží po dětech stejně jako vždy, ale mají čím dál větší strach.

Chemie

Čistě chemicky vzato: Spermie a vaječník jsou stejně nahraditelné. Je opravdu ponižují, jakým způsobem společnost, již dávno ovládaná ženami, nakládá s dárci spermatu, jako by to bylo něco "nečistého".

K zachování lidstva tedy nejsou potřeba více muži nebo více ženy. Jsou třeba jen lidské bytosti, které mohou dodat živé buňky. Zbytek se dá zařídit laboratorně.

V době, kdy bude tvá otázka pravdu aktuální (a jestli to tak půjde dál tak se tak stane cca za 100 let), se věda posune tak daleko, že bude schopna nahradit přírodu. Ano, je to neetické, ale co naděláš.

Zde připomeňme, že prvním naklonovaným tvrorem na světě byla žába drápatky z počátku 70. let. V roce 1975 následoval králík, 1981 myš a v roce 1997 slavná ovce Dolly.

podle některých informací již tajně dochází ke klonování lidí. Zatím je ale tato metoda v plenkách, tedy: Není třeba, aby se klonování lidí dělo výhradně v laboratoři, tedy bez aktivní účasti mužů nebo žen.

Přeji šťastnou ruku,

Dr. Zvíře a klonovaný kolektiv

otázky posílejte na adresu online@blesk.cz