Příběh pana Bergmanna kopíruje osudy statisíců českých otců, kterým matky po rozchodu odmítají styk s dětmi a zneužívají je jako zdroj příjmů.

České ministerstvo spravedlosti se k rozsudku dosud nevyjádřilo, pouze informovalo o rozsudku na svých webových stránkách ZDE. Není tedy známo, jak se tuto podle Evropy katastrofální situaci chystá řešit.

Fotogalerie
10 fotografií

Jde stále o stejný scénář, totožný s případem pana Bergmanna: Matka ho opustila i s dítětem krátce po narození potomka. Poté se obrátila na soud, který se vlekl několik let. Matka průběžně otce u dítetě pomlouvala. Soudní znalci poté určili, že si dítě již u matky zvyklo a k otci nechce.

Válka o dítě

Pan Bergmann se obrátil na české soudy, které udělily a následně zrušili matce pokutu za nepředávání dítěte. Neuspěl ani s odvoláním u Ústavního soudu.

Evropský soud konstatoval, že české soudy nezajistili panu Bergmannovi jeho základní lidská práva.

Namísto aktivního přístupu v zájmu zachování rodinného života stěžovatele s dítětem prý české soudy dopustily, že situaci v podstatě vyřešilo pouhé plynutí času.

V této souvislosti Soud ve Štrasburku připomněl, že nedostatek spolupráce mezi rodiči nezbavuje české orgány povinnosti uplatnit všechny prostředky k zachování rodinné vazby mezi rodičem a dítětem.

Česká republika: Nejhorší na světě

Česká republika vykazuje dlouhodobě nejhorší výsledky na světě v o oblasti práv otců. Jde o obrovský celospolečenský problém, které má kořeny v komunistickém soudnictví.

92% dětí je svěřováno do péče matek a soudy tak činí i v případech, kdy má otec prokazatelně lepší výchovné předpoklady a zázemí. Horší statistiky jsou jen v bývalých zemích Sovětského svazu.

Otec, kterému matka odmítá "půjčovat" dítě, má tak dvě možnosti: Platit matce alimenty, aniž by měl možnost dítě vídat. Nebo alimenty neplatit a jít do vězení.

Čeští otcové jsou tak stále častěji nuceni obracet se na Evropský soud. Většinou uspějí, ale české soudy se následně jeho rozhodnutím neřídí.

Za práva otců bojuje v ČR několik organizací, například K213, Spravedlnost dětem, Oba rodiče, Střídavka, a další.